Podpora opravy strechy, ktorej hrozí zrútenie

Našou prioritou pri záchrane tejto pamiatky je aktuálen oprava/rekonštrukcia strechy západného krídla kaštieľa, ktorej hrozí zrútenie. Práve pod touto strechou sa nachádza bývalá knižnica Aponyiovcov, bývalá kaplnka a ďaľšie miestnosti.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.